Vlag en Wapen

Sinds begin 2011 bezit Opeinde eeneigen vlag en dorpswapen, ontworpen door de Fryske Rie foarHeraldiek. Voor Opeinde heeft de Fryske Rie eenontwerp gemaakt, gebaseerd op de geografische kenmerken van het dorp.


Opeinde is een streekdorp langs eenhoofdweg, die van west naar naar oost loopt (rode horizontale baan).Het kanaal (vertikale blauwe baan) doorkruist het dorp van noord naarzuid. Ten noorden en oosten van het dorp liggen oude veengebieden.Opeinde is gelegen in een agrarische omgeving en gebouwd op zandgrond(geel) De veengebieden zijn weergegeven als een zwarte turf en deagrarische omgeving uitgebeeld door een klaver. In het wapen zijn deklavers schuin geplaatst om onderscheid te maken met andere wapenswaarin ook klavers voorkomen, want een wapen moet uniek zijn.


De vlag wordt in principe bij ieder(dorps)feest of speciale gelegenheid in het dorp gebruikt. Het wapenwordt door Dorpsbelang gebruikt in officiële stukken. De vlag werdin 2011 huis-aan-huis verspreid onder de dorpsbewoners en iswoninggebonden. De vlag blijft, net als de afvalcontainers van degemeente, bij de woning behoren.


Heeft u interesse in een vlag, neemdan contact op met Dorpsbelang. Kosten van een vlag zijn € 5,-