Dorpsbelang

De Vereeniging Dorpsbelang Opeinde komt op voor de belangen van het dorp in de meest brede zin deswoords. 

 

Postadres secretariaat:

Dokter Siebingasingel 91,

9218 PW Opeinde


Bankrekeningnummer: IBAN NL56 RABO 0309039398

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) nummer: 8163 85 361


Omdat we een vereniging zijn waarbij de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, is onze vereniging ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer V005957.


Heeft u vragen of opmerkingen neemdan contact met ons via: