Vlag en Wapen

Sinds begin 2011 bezit Opeinde een eigen vlag en dorpswapen, ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldiek.

Voor Opeinde heeft de Fryske Rie een ontwerp gemaakt, gebaseerd op de geografische kenmerken van het dorp.

Opeinde is een streekdorp langs een hoofdweg, die van west naar naar oost loopt (rode horizontale baan). Het kanaal (vertikale blauwe baan) doorkruist het dorp van noord naar zuid. Ten noorden en oosten van het dorp liggen oude veengebieden. Opeinde is gelegen in een agrarische omgeving en gebouwd op zandgrond (geel) De veengebieden zijn weergegeven als een zwarte turf en de agrarische omgeving uitgebeeld door een klaver. In het wapen zijn de klavers schuin geplaatst om onderscheid te maken met andere wapens waarin ook klavers voorkomen, want een wapen moet uniek zijn.

De vlag wordt in principe bij ieder (dorps)feest of speciale gelegenheid in het dorp gebruikt. Het wapen wordt door Dorpsbelang gebruikt in officiële stukken. De vlag werd in 2011 huis-aan-huis verspreid onder de dorpsbewoners en is woninggebonden. De vlag blijft, net als de afvalcontainers van de gemeente, bij de woning behoren.

Heeft u interesse in een vlag, neem dan contact op met Dorpsbelang. Kosten van een vlag zijn € 5,-