Sportverenigingen
KC De Pein
Sportpark Douwekamp, Healwei 2a
Dennis de Wit
06 14 323 789
ONT
Sportpark Douwekamp, Healwei 0
Sjouke Walinga
0512-371956 (kantine)
Tennisvereniging Douwekamp
Sportpark Douwekamp, Healwei 2b
Alberdien Brameijer
06-53958549
Gymnastiek vereniging TONEO
Middelbuorren 1A
Evelien Jonker (voorzitter)
0512-372875