Onderstaand vindt u de inleidende tekst en het artikel van Kronos Solar zoals dat geplaatst is in it Brechje van december 2020:
 
Zonnepanelenveld  (door Willem de Boer)
In voorgaande ‘Brechjes’ heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen van een zonneveld aan de Legauke in ons dorp. Zo ook dat een werkatelier, samen met de gemeente Smallingerland en Kronos, meedenkt en kritisch is in de landschappelijke inpassing van het veld.

Het afgelopen jaar is veelvuldig overleg geweest over deze invulling en de inbreng van het werkatelier is voor zover dat mogelijk is gebleken in het plan verwerkt. Feit is dat met de belangen en wensen van vooral direkt betrokkenen rekening
is gehouden en daarmee een meerwaarde heeft opgeleverd ten opzichte van het oorspronkelijke plan bij de start van het project van Kronos in 2019. Het werk van dit atelier zit er nu op. Kronos gaat de komende tijd het plan verder uitwerken voor de vergunningaanvraag. Nadat de vergunningen zijn verleend volgt de gelegenheid voor bezwaar en beroep, daarover later meer.

Wat nu speelt is de financiële participatie van het veld hetgeen tevens onderdeel moet zijn van de vergunningaanvraag. Het bestuur van dorpsbelang heeft daartoe in overleg met Kronos een nieuwe werkgroep gevormd. In deze werkgroep zitten ondertussen al een aantal dorpsgenoten en leden van het bestuur van dorpsbelang Opeinde, die zich samen met Kronos gaan buigen over de vraag hoe de financiële participatie van het zonneveld ten goede kan komen aan de  dorpsgemeenschap, waaronder de omgeving van het veld.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften binnen Opeinde zouden wij graag in contact komen met méér dorpsbewoners die mee willen denken over de meest passende invulling van deze financiële participatie. Wanneer u hier
interesse in heeft kunt u contact opnemen met Dorpsbelang via secretariaat@dorpspleinopeinde.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website dorpspleinopeinde.nl.

In het artikel van Kronos Solar elders in dit Brechje (blz.38 en 39 red.) leest u meer over het zonneveld en de stand van zaken en stellen de contactpersonen zich nader aan u voor.