Welkom op het digitale dorpsplein van Opeinde
De plaats waar alles samenkomt. Met actuele informatie over dorpsvoorzieningen, verenigingen een stukje geschiedenis en vele andere interessante zaken. Want ook al bent u bekend of minder bekend met het dorp, we hopen dat u hier vindt wat u zoekt. Namelijk een actief dorp met betrokken bewoners, een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven, gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving.
Nieuws

Beste mensen,

 

Ter info:

Deze week of volgende week worden de asfaltdrempels (blauwe stippen in de bijlage) aangelegd.

De groene en gele stip zijn eerder dit jaar al uitgevoerd.

Wandelgroep Opeinde
 
*Zegt het voort! *
 
Het wandelen op de maandagochtend vanaf het dorpshuis in Opeinde gaat weer door!
 
Vanwege de corona maatregelen is het even stil komen te liggen, maar gelukkig zijn er alweer een aantal fanatiekelingen die het snel weer hebben opgepakt.
 
Super leuk!
 
Het lijkt ons leuk om de groep weer uit te breiden en iedereen is welkom! Ook wandelen ze gewoon door in de vakantie. Lijkt het u leuk om ook eens mee te wandelen? En na afloop gezellig een kopje thee of koffie te drinken in het dorpshuis? Kom dan gratis en vrijblijvend meedoen, of neem contact op voor meer informatie!
 
Elke maandagochtend om 09:30 uur,
Dorpshuis de Wringe,
Middelbuorren 1.

 

Hallo dorpsgenoten,

Door alle coronaperikelen loopt het binnen Dorpsbelang Opeinde natuurlijk ook anders dan wij graag zouden willen.

Onze halfjaarlijks ledenvergaderingen zijn geschrapt uiteraard. Maar als bestuur blijven we doorgaan. We vinden wat van zonnepanelen, we vinden wat van gaswinning, we bemoeien ons met verkeersveiligheid, en met energietransitie en PIN automaten  en meer van dit soort zaken.

Wat in de voorjaars-ledenvergadering aan de orde hoort te komen is de bezetting van het bestuur. Daar mag het dorp dan normaalgesproken wat van vinden. Zo is Willem de Boer vorig jaar in de plaats gekomen van Jan Kuipers. Dit zullen we na de Coronatijd (en die tijd  zal toch heus wel  komen) op de ledenvergadering moeten bekrachtigen. En zo zijn er dit voorjaar zelfs twee vacatures in ons bestuur. Alex van der Ploeg en Marian Tijsma zijn aftredend.

We willen daarom graag in contact komen met personen die met ons enige tijd willen steken in ons dorpse welzijn.

 - een secretaris

Minsken, it is net dreech, de sfeer is poerbêst,  en soms binne we ek samar wer thús.

As we it meielkoar dogge is it skoan te dwaan.

Wie zegt, wellicht kan ik helpen, wellicht is het wat voor mij, wellicht geeft het een goed gevoel op deze manier wat voor ons dorp te doen. Neem eens contact op met een van de bestuursleden. De nummers staan wel in "It Brechje". Of mail naar secretariaat@dorpspleinopeinde.nl.  Wellicht kunnen we dan in de eerstvolgende postcorona-ledenvergadering bestuursleden benoemen die dan vooraf al en poosje mee hebben gedraaid. En steunen we gezamenlijk het gevoel van:

 Mei elkoar ha we it dien,
ús Peinder mienskip is ien
 

 Het bestuur van Dorpsbelang Opeinde.

Zon op Opeinde! 
 
Zoals u ondertussen in it Brechje hebt kunnen lezen wordt er in Opeinde momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een zonnepark aan de Legauke. (mocht u dit niet hebben gelezen kunt u het artikel hier ook online lezen) De bedoeling is dat dit er 25 jaar zal staan. Er is daarbij afgesproken dat de lokale gemeenschap hiervan kan meeprofiteren. Dit kan op allerlei manieren. Een speciale werkgroep Financiële Participatie, bestaande uit inwoners van Opeinde, is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke manier de revenuen van Zonnepark Opeinde het beste binnen de Mienskip terecht kunnen komen.
 
Binnenkort meer hierover.
 
Weer:
 
Volg het locale weer van onze plaatselijke weerman Jelle Booi via onderstaande link: