Dorpsbelang

De Vereeniging Dorpsbelang Opeinde komt op voor de belangen van het dorp in de meest brede zin des woords. 

 

Postadres secretariaat:

Dokter Siebingasingel 91,

9218 PW Opeinde

 

IBAN NL56RABO0309039398

 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) nr: 8163 85 361

Omdat we een vereniging zijn waarbij de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, is onze vereniging ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer V 005957.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons via: