Welkom op het digitale dorpsplein van Opeinde
De plaats waar alles samenkomt. Met actuele informatie over dorpsvoorzieningen, verenigingen een stukje geschiedenis en vele andere interessante zaken. Want ook al bent u bekend of minder bekend met het dorp, we hopen dat u hier vindt wat u zoekt. Namelijk een actief dorp met betrokken bewoners, een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven, gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving.
Nieuws
Zon op Opeinde! 
 
Zoals u ondertussen in it Brechje hebt kunnen lezen wordt er in Opeinde momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een zonnepark aan de Legauke. (mocht u dit niet hebben gelezen kunt u het artikel hier ook online lezen) De bedoeling is dat dit er 25 jaar zal staan. Er is daarbij afgesproken dat de lokale gemeenschap hiervan kan meeprofiteren. Dit kan op allerlei manieren. Een speciale werkgroep Financiële Participatie, bestaande uit inwoners van Opeinde, is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke manier de revenuen van Zonnepark Opeinde het beste binnen de Mienskip terecht kunnen komen.
 
Om de wensen van de inwoners van Opeinde goed te in kaart te brengen, vragen wij u om een korte enquête in te vullen, welke te bereiken is via de volgende link: https://forms.gle/oJHKXpYnWdcrFPHS9
 

De dorpsbelangen van Oudega, Nijega en Opeinde willen de verkeersveiligheid verbeteren.

Beste dorpsgenoten,

We ontvangen regelmatig klachten over gevaarlijk rijgedrag in en rondom onze dorpen, waarbij het vooral gaat om (te) hard rijden. Eind vorig jaar heeft de gemeente  Smallingerland metingen uit laten voeren. Hieruit bleek dat bijna de helft (49.1%) van de automobilisten harder dan de toegestane 60 kilometer per uur reed op de Hegewei/Kletten tussen Opeinde en Drachten. Op de Kommisjewei reed meer dan driekwart (76.8%) harder dan 60 kilometer (dus ook waar deels 30 mag worden gereden). Op de Kilometerwei in Nijega, richting Oudega, zien we eenzelfde percentage snelheidsovertreders.

De cijfers bevestigen daarmee het gevoel over de snelheidsovertredingen. Deels zijn het de bewoners zelf die te hard rijden, deels lijkt het te gaan om forenzen die liever door de dorpen rijden dan de Waldwei nemen. Omdat de leefbaarheid in ons gebied belangrijk is, willen we als de samenwerkende dorpsbelangen van onze drie dorpen actie ondernemen om de verkeersveiligheid in onze omgeving te verbeteren. Dit willen we doen in overleg met u, als bewoners. Het is van belang dat we weten welke gedachten u heeft over verkeersveiligheid.
Met uw inbreng willen we in nauw overleg met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en mogelijk nog een paar andere partijen in 2021 aan de slag om de verkeersveiligheid te verbeteren. De resultaten en de vervolgacties zullen we dan ook onder de aandacht brengen van alle inwoners.

We meie d'r allegearre wat fan fine.

Vul daarom de enquête in. klik op onderstaande link.
https://ap.lc/L1Cit

Voor mensen die het liever op papier aangeven is het voldoende om even een berichtje naar een van onze bestuursleden te sturen. Wij zorgen dan dat u een papieren versie thuis krijgt.

Weer:
 
Volg het locale weer van onze plaatselijke weerman Jelle Booi via onderstaande link: