Welkom op het digitale dorpsplein van Opeinde
De plaats waar alles samenkomt. Met actuele informatie over dorpsvoorzieningen, verenigingen een stukje geschiedenis en vele andere interessante zaken. Want ook al bent u bekend of minder bekend met het dorp, we hopen dat u hier vindt wat u zoekt. Namelijk een actief dorp met betrokken bewoners, een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven, gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving.
Nieuws
ST. MENTORSCHAP NOORD
St. Mentorschap Noord is een vrijwilligersorganisatie die vrijwillige mentoren een opleiding bij en nascholing biedt om de rol van mentor uit te voeren voor een persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zijn zorginhoudelijke zaken kan opkomen, en ook geen familie of gemachtigde heeft die dit voor hem/haar kan.

WERKZAAMHEDEN MENTOR
Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger op het gebied van begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van (deels) wilsonbekwame personen. Een mentor is een belangenbehartiger van een cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften, normen en waarden van de
cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij/zij de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie over zijn leven te houden.

MENTORSCHAP NOORD
is blijvend opzoek naar nieuwe vrijwillige mentoren en o.a. door middel van het aanschrijven van dorpsbelangen, dorpenteams hopen we geïnteresseerde mensen te enthousiasmeren voor dit vrijwilligerswerk.

Kan u ons daarmee misschien helpen? Ik denk dan aan het plaatsen van een klein redactioneel stukje of advertentie op uw website of in dorps-wijkkrant. Uiteraard kan dit tegen betaling. Is het misschien mogelijk dat we hier eens contact over kunnen hebben?

U kan mij bereiken via E-mail: j.krol@mentorschapnoord.nl
of Telefoon: 06-42709549. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.mentorschapnoord.nl
Mini conferentie: 'Een nieuwe generatie - Samen
ouder worden in Smallingerland'
 De Maatschappelijk Onderneming Smallingerland organiseert op DONDERDAG
9 JUNI een mini conferentie met als onderwerp: 'Een nieuwe generatie -
Samen ouder worden in Smallingerland'. In samenwerking met andere
partijen wordt een aantal workshops aangeboden (zie flyer).

Mocht jij mensen in jouw netwerk hebben waarvan je denkt, hé dit is wel iets voor hem of haar, nodig ze dan van harte uit!

Men kan zich aanmelden. Dat kan via: ouderenwerk@mosweb.nl of 0512 – 515598. Graag vermelden naar welke workshops de voorkeur uitgaat;
workshop 1 of 2 voor de pauze, workshop 3 of 4 na de pauze.
 
Flyer MOS een nieuwe generatie.pdf
Downloaden
STEUNACTIE VOOR STICHTING
OUDHEIDSKAMER DRACHTSTERCOMPAGNIE
DE STICHTING OUDHEIDSKAMER IN DRACHTSTERCOMPAGNIE KAN HET VOORMALIG
BUURTHUIS ‘IT GEBOUKE’ VOOR EEN SYMBOLISCH BEDRAG OVERNEMEN VAN PLAATSELIJK BELANG. DEZE HISTORISCHE PLEK LEENT ZICH BIJ UITSTEK VOOR HET TENTOONSTELLEN VAN GOEDEREN EN INFORMATIE OVER DE GESCHIEDENIS VAN DRACHTSTERCOMPAGNIE EN OMGEVING. VOOR DE VERSCHULDIGDE OVERDRACHTSBELASTING VAN 15.000 EURO VRAAGT DE STICHTING HULP.
 
It Gebouke is in 1938 door 'juffer' Gelkje van Kooten aan het dorp geschonken om dienst te doen als buurthuis. Het verenigingsgebouwtje moest worden gebruikt ter bevordering van de stoffelijke en culturele belangen van de bevolking van Drachtstercompagnie. Deze doelstelling
sluit naadloos aan bij het doel va de St. Oudheidskamer en om het dorp leefbaar te houden zou het prachtig zijn dat de overname gaat lukken.

De oudheidskamer is een initiatief van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK). Zij kregen van Plaatselijk Belang de opdracht om een oudheidskamer in het dorp te realiseren. Van 2013 -2020 had de stichting aan de Fallaetswei hiervoor een geschikte ruimte. Toen deze ruimte niet langer beschikbaar was, kwam de woonkamer naast Nijsgjirrich aan de Tsjerkebuorren in Drachtstercompagnie vrij. Helaas is deze ruimte te klein voor de hele collectie. Daarom staat nu een deel
van de collectie van de oudheidskamer in de opslag.

Met de komst van een nieuw MFC in het dorp, komt er voor de stichting een ultieme plek vrij voor de oudheidskamer. Wilt u de stichting helpen? Dit kan door een donatie te doen op rekeningnummer: NL17 RABO 0177 812486
t.n.v. Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie
o.v.v. Steunactie It Gebouke.
 
Zon op Opeinde! 
 
Zoals u ondertussen in it Brechje hebt kunnen lezen wordt er in Opeinde momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een zonnepark aan de Legauke. (mocht u dit niet hebben gelezen kunt u het artikel hier ook online lezen) De bedoeling is dat dit er 25 jaar zal staan. Er is daarbij afgesproken dat de lokale gemeenschap hiervan kan meeprofiteren. Dit kan op allerlei manieren. Een speciale werkgroep Financiële Participatie, bestaande uit inwoners van Opeinde, is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke manier de revenuen van Zonnepark Opeinde het beste binnen de Mienskip terecht kunnen komen.
 
Binnenkort meer hierover.
 
Weer:
 
Volg het locale weer van onze plaatselijke weerman Jelle Booi via onderstaande link:
 
Wandelgroep Opeinde
 
*Zegt het voort! *
 
Het wandelen op de maandagochtend vanaf het dorpshuis in Opeinde gaat weer door!
 
Vanwege de corona maatregelen is het even stil komen te liggen, maar gelukkig zijn er alweer een aantal fanatiekelingen die het snel weer hebben opgepakt.
 
Super leuk!
 
Het lijkt ons leuk om de groep weer uit te breiden en iedereen is welkom! Ook wandelen ze gewoon door in de vakantie. Lijkt het u leuk om ook eens mee te wandelen? En na afloop gezellig een kopje thee of koffie te drinken in het dorpshuis? Kom dan gratis en vrijblijvend meedoen, of neem contact op voor meer informatie!
 
Elke maandagochtend om 09:30 uur,
Dorpshuis de Wringe,
Middelbuorren 1.

Hallo dorpsgenoten,

Door alle coronaperikelen loopt het binnen Dorpsbelang Opeinde natuurlijk ook anders dan wij graag zouden willen.

Onze halfjaarlijks ledenvergaderingen zijn geschrapt uiteraard. Maar als bestuur blijven we doorgaan. We vinden wat van zonnepanelen, we vinden wat van gaswinning, we bemoeien ons met verkeersveiligheid, en met energietransitie en PIN automaten  en meer van dit soort zaken.

Wat in de voorjaars-ledenvergadering aan de orde hoort te komen is de bezetting van het bestuur. Daar mag het dorp dan normaalgesproken wat van vinden. En zo is er dit voorjaar nog één vacature in ons bestuur. We willen daarom graag in contact komen met personen die met ons enige tijd willen steken in ons dorpse welzijn.

 - een secretaris

Minsken, it is net dreech, de sfeer is poerbêst,  en soms binne we ek samar wer thús.

As we it meielkoar dogge is it skoan te dwaan.

Wie zegt, wellicht kan ik helpen, wellicht is het wat voor mij, wellicht geeft het een goed gevoel op deze manier wat voor ons dorp te doen. Neem eens contact op met een van de bestuursleden. De nummers staan wel in "It Brechje". Of mail naar secretariaat@dorpspleinopeinde.nl.  Wellicht kunnen we dan in de eerstvolgende postcorona-ledenvergadering bestuursleden benoemen die dan vooraf al en poosje mee hebben gedraaid. En steunen we gezamenlijk het gevoel van:

 Mei elkoar ha we it dien,
ús Peinder mienskip is ien
 

 Het bestuur van Dorpsbelang Opeinde.